Adresy kół łowieckich dzierżawiących obwody łowiecki na terenie gminy Łagów 2010-03-10

  ADRESY KÓŁ ŁOWIECKICH DZIERŻAWIĄCYCH OBWODY ŁOWIECKIE NA TERENIE GMINY ŁAGÓW 

Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzynę w poszczególnych Kołach Łowieckich

Koło Łowieckie „KNIEJA”
ul. Pienińskia 71
25-550 Kielce
Pan MATOK ANDRZEJ tel. 608-021-998 lub 602-332-509

Koło Łowieckie „ŁAGÓW”
ul. Rynek 25
26-006 Nowa Słupia
Pan MORDON JÓZEF tel. 603-459-659
Pan WÓJTOWICZ MARCIN tel. 607-938-943

Koło Łowieckie „KNIAŹ”
ul. Puławska 166/39
02-670 Warszawa
Pan GAWLIK WIESŁAW tel. 519-350-522 

Koło Łowieckie „SZARAK”
w Bogorii,
28-210 Bogoria

Pan OLSZAŃSKI STANISŁAW tel. 695-019-555

Koło Łowieckie "LEŚNIK" WIDEŁKI
WIDEŁKI 24
26-021 Daleszyce
Pan JAROŃ TADEUSZ tel. 724-091-554

:: © 2007 made by mAxDeSigN Kielce