Tag: ekologia

  • Szkoła w Łagowie wdraża program „Eko-oszczędności”

    Gminny Zespół Szkół w Łagowie w ramach starań o poprawę bezpieczeństwa, warunków lokalowych i komfortu użytkowników realizuje program „Eko-oszczędności”. Dzięki wsparciu firm GRUPA PBI, PROBUDEX S.A. oraz BRUK-BET. Sp. z o.o. w wysokości 10 tys. złotych możliwe było wprowadzenie na terenie szkoły ekologicznych rozwiązań, które przyniosą szkole wymierne oszczędności.